Jag heter Fredrik Nilsson. Jag är lärare i journalistik på Mittuniversitetet och frilansjournalist. Sundsvalls stigar startade som en blogg om löpning 2012. Idag är sajten ett lokalt projekt om hållbarhet. Jag betraktar hållbarhet som en möjlighet, inte bara en nödvändighet. Strukturella förändringar krävs för att vi ska kunna ställa om vårt komplexa samhälle till ett mer hållbart samhälle – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Jag anser att vi måste öka takten i den processen. Sundsvalls stigar bottnar i de vetenskapliga slutsatserna om klimathotet och hotet mot den biologiska mångfalden. Drivkraften är en vilja att göra något – fokus ligger på traillöpningen, friluftslivet och på den vanliga vardagen. De nämnda hoten är stora och ödesmättade. Just därför måste vi ta oss an dem, inte undvika dem. Rita in dem i våra mentala kartor och förhålla oss till dem på ett medvetet sätt. Om vi gör detta, så tror jag att vi upptäcker den oväntade möjligheten. Enklast kan denna möjlighet beskrivas som starten på en mental resa mot ökad livskvalitet. Målet kan verka oöverstigligt. Att ställa om från en ekonomi som drivs av billiga fossila drivmedel till en hållbar är ju en enorm utmaning. Här blir möjligheterna, som det aktiva ställningstagandet och agerandet för med sig, ett medel. Att ge sig ut på resan härifrån till hållbarheten är inte en uppoffring för framtiden, utan en resa mot ett bättre tillstånd. Jag lockas själv av tanken på att hitta en balans i vardagen, mellan mitt inre liv och den yttre världen, en mer balanserad position i förhållande till närmiljön, naturen och mina medmänniskor. Inte helt lätt, men genom att se hotbilderna och försöka göra något så upplever jag att jag rör mig. Finner ett tillstånd där mänskliga relationer och upplevelser är centrala. Där vår tids dominerande ideologi, om konsumtionen som lyckobringare, bleknar bort. Visst kan det här låta flummigt och naivt, och visst är det lätt för mig att säga, jag som har det jag behöver och mer än så, men jag tar risken. Jag tycker att vi som lever här, i den bästa av världar, i det fredligaste och kanske mest materiellt välmående landet världen, bör ta tillvara på den här möjligheten. Både för att vi måste och för att vi kommer att bli rikare på riktigt.

Läs mer om cirkulär ekonomi här:

Läs mer om downshifting här:

Skicka ett mejl om du vill bidra med innehåll.