4,2 jordklot. 3,2 för många, om vi lever i tron om det är så mycket vi har att göra av med för att producera det vi behöver och sedan ta hand om avfallet som blir över. Precis som vi gör i Sverige. Hållbar utveckling, det vill säga ekologisk, social och i någon bemärkelse ekonomisk hållbarhet, är något annat. Enligt NE.se lanserades begreppet i den så kallade Brundtlandrapporten 1987. Slutsatsen var att en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov borde vara det övergripande målet för all samhällsutveckling lokalt och globalt. Länge har det funnits en bred överenskommelse kring detta. Strulet kring Parisavtalet är ett exempel på att idén är ifrågasatt. Vår livsstil är i vilket fall i behov av översyn. Sundsvalls stigar är mitt bidrag, ett försök att röra mig i en mer hållbar riktning, förhoppningsvis tillsammans med er, mot en mer hållbar vardag.

 

 

Ärligt talat – vad vill vi med kollektivtrafiken i Sundsvall?

Hållbar snöskottning – intervaller med snölasse

Ohållbara priser – när blir det 100-kort för ungdomarna?

Världens hållbaraste idrott – min livsfilosofi