Meny Stäng

Norrlands Aten har fått en ny innebörd

#11 #blogg100

Mittuniversitetet, som vi är vana att se det i Sundsvall.

“Det som är en kris för en människa är en kris. Så ser jag det”, svarar Urban Hamid, journalist från Sundsvall, när han får frågan om hur han ser på splittringen i Västernorrland. Urban Hamid, som är van vid krigszoner i Mellanöstern, har nyss kommit hem från Syrien. Där har han träffat människor som lever med kriget in på sig. I en påa har P4 Morgons programledare Erik Nyberg lovat att Hamid ska ge oss ett perspektiv på den uppslitande diskussionen om det splittrade Västernorrland. En debatt där många röster är obehagligt aggressiva. Jag hoppas att Hamid ska säga något klokt. Jag har en kopp kaffe stående på magen och vill inte bli upprörd. Den luttrade reportern säger som det faktiskt är. En kris är en kris, oavsett orsak. Sedan blir förstås krisen mer konkret när ens hus sprängs i luften, utvecklar han sitt resonemang. Västernorrland är i en regional kris. Folk flyttar härifrån. Rörelsen går mot kusten och de större orterna. Främst Sundsvall. Samtidigt flyttar många från Sundsvall. Det är centraliseringens gravitation vi upplever. Nettotillväxten är marginell i Sundsvall. I länet blir vi färre för varje år som går. Och varje individ hanterar situationen på sitt eget sätt. Säkert är det en djup personlig kris för många. Lika säkert som det är en axelryckning för andra. Att befolkningen i glesbygden blir allt äldre och servicekrävande samtidigt som färre betalar skatt är ett problem som återstår att lösa. I går kom besked från Mittuniversitetet om att universitetsledningen vill flytta all utbildningsverksamhet från Härnösand till Sundsvall. För Härnösandsborna skulle det innebära att ytterligare ett hundratal kvalificerade jobb försvinner. Framtidsutsikterna och självbilden knäckt i ett slag. Härnösand, som en gång utnämnde sig till Norrlands Aten, har fått en slogan med en ny innebörd. Kris som kris. Även landshövdingen och länsstyrelsen väntar på att dra därifrån. Dessutom har Örnsköldsvik bestämt sig för att gå med i Umeåregionen. Västernorrland faller isär. Ådalen gråter. Ingen verkar vilja ha länet, utom möjligtvis Härnösandsborna och kanske P4 Västernorrland. Det är som ett uppslitande arvsskifte där arvingarna roffar åt sig så gott de kan av det magra dödsboet. I Sundsvall ligger politikerna diplomatiskt lågt i universitetsfrågan. Att utbrista i glädjetjut före universitetsstyrelsen beslut vore otaktiskt. Innerst inne är de nog rätt nöjda. Med all rätt. Stämmer universitetsledningens analys så vinner såväl lärarutbildningen som utbildningarna inom humaniora och universitetet som helhet på att resurserna koncentreras till Åkroken. Fler och bättre utbildningar på sin hemort? Finns nog inte en lokalpolitiker i världen som inte vill ha det. Allt kokar ner till tillväxt och jobb. En av mina kollegor bor i Härnösand. När vi diskuterade i går så frågade jag honom vad som vore alternativet för Mittuniversitetet, som måste spara 50 miljoner kronor? Att flytta till Härnösand, svarade han såklart.