4,2 jordklot. Så många skulle vi behöva om alla levde som vi gör i Sverige. Vårt globala fotavtryck är stort. Hållbar utveckling är ett komplext begrepp. Vetenskapen hanterar det så här. Sundsvalls stigars ambition är att göra vardagen mer hållbar – låta förhållningssättet bli en del av friluftslivet, träningen och konsumtionen. En utmaning full av möjligheter.