4,2 jordklot. 3,2 för många, om vi tror att det är så mycket vi har att göra av med för att producera det vi behöver. Precis som i Sverige. Hållbar utveckling – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är något annat. Utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers måste vara målet. Sundsvalls stigar är mitt bidrag. Hållbar vardag hittar du här.  Bloggen om löpning och träning här.