4,2 jordklot. Så många skulle vi behöva om alla levde som vi. Målet måste vara en livsstil som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra framtiden för de som kommer. Här kan du läsa om målet – försöket att göra hållbarheten till en del av vardagen, av transporterna, träningen, konsumtionen, maten och beteendet. Hållbar utveckling är ett komplext begrepp. Så här ser vetenskapen på saken. För mig är naturen en magisk plats, i sin egen rätt värd att bevara. Vårt ansvar.